Cebek-ek Bizkaiko Bulegoen hitzarmena estatalizatzearen alde jarraitzen du tematuta

Cebek-ek estatalizatu egin nahi du hitzarmena, horra errealitate gordina.

Probintzia-hitzarmen bat sinatzea planteatzen digu, eta, horretan, lanaldia eta baldintzapeko soldata-igoera batzuk salbu, gainerako gaiak estatuko hitzarmenen esku geratzen dira; besteak beste, soldata-taulak, antzinatasuna, xurgatzea eta konpentsazioa, etab.

Deigarria da Bizkaiko patronalak edukirik gabeko probintzia-hitzarmen bat sinatu nahi izatea. Hitzarmen horrek ustez ekarriko lituzkeen hobekuntza bakarrak lanaldiko ordu batzuk eta soldata-igoera engainagarria lirateke; izan ere, %7,5eko igoera aipatzen da, baina sinadurari loturik, eta, beraz, 2019ko %3 kanpoan geratuko litzateke, eta, gainera, estatuko hitzarmenetako taulen gainean aplikatuko litzateke. Horrez gain, kontuan izan behar da igoera hori xurgatu eta konpentsatu egin daitekeela.

Alegia, bertan behera utzi nahi dituzte gutxieneko bermea eta antzinatasuna, oinarri-oinarrizko gaiak ELArentzat, eta, horrez gain, alde batera utzi nahi dituzte funtsezko beste eduki batzuk ere, hala nola 2013tik hitzarmen berria sinatu arte gertatu den erosahalmenaren galera. Eta hori nahikoa izango ez balitz, estatuko taulen gainean aplikatu nahi dituzte igoerak, jakinik askoz baxuagoak direla, lanaldiaren banaketa irregularra sartu nahi dute eta abar.

Patronalaren proposamena ez da onargarria eta horrela esan diegu atzoko bileran.

Gogoan izan behar dugu eskatzen dugun hitzarmena krisi-urteetan, 2009 eta 2013 artean aplikatutakoa dela, eta enpresek krisia gainditzeaz gain, hazten jarraitu zutela eta etekinak eskuratu zituztela. Alabaina, orain sinestarazi nahi digute uneotan ezin dela hitzarmen hori aplikatu.

Negoziazioa ez aurrera ez atzera dago, eta, horrenbestez, negoziazio-mahaiaren hurrengo bilerarako datarik ez jartzea erabaki dugu, aldeetako batek eskatzen ez duen bitartean behintzat.

ELAk behin baino gehiagotan nabarmendu du, egoera honetan, zein den hartu beharreko bidea: Bizkaiko Bulegoen Hitzarmenean jasotako baldintzak enpresa bakoitzean bermatzea, enpresa-hitzarmenak sinatuta (aplikatuko diren berme juridikoa ematen duten bakarrak dira, akordioak edo itunak ez bezala), eta, aldi berean, negoziazio-mahaiaren egiazko desblokeoa behartzea eta Cebek akuilatzea Bulegoen probintzia-hitzarmena sina dezan.


Elkarrekin lortuko dugu!!!

Deskargatu:  Bulegoak. 25. akta 2019-10-14

Ikusi akta guztiak:  Ezezkoaren aktak

Anuncios

Cebek insiste en la estatalización del convenio Oficinas y Despachos de Bizkaia

Cebek pretende estatalizar el convenio, esa es la cruda realizad.
Lo que nos plantea es firmar un convenio provincial donde, excepto la jornada y unos incrementos salariales condicionados, el resto de materias, tales como tablas salariales, antigüedad, absorción y compensación, etc, queden en manos de los convenios estatales.
Resulta cuando menos llamativo que la patronal Bizkaia quiera firmar un convenio provincial pero vacío de contenido a excepción de horas y una subida salarial engañosa, ya que habla de un 7,5% pero lo liga a la firma por lo que el 3% de 2019 se quedaría fuera y además se aplicaría sobre las tablas de los convenios estatales. Además hay que tener en cuenta que se trata de una subida absorbible y compensable.
O sea que ya no es sólo que se quiere dejar por el camino la garantía mínima y la antigüedad, pilares para ELA, sino que además se deja de lado la perdida de poder adquisitivo desde 2013 hasta la firma del nuevo convenio y por si esto no fuera ya insultante pretende ligar las subidas a las tablas estatales, mucho más bajas, meter la distribución irregular de jornada, etc
Su propuesta no es aceptable y así se lo hemos dicho en la reunión de ayer.
Recordemos que el convenio que pedimos es el que se aplicó en años de crisis, entre 2009 y 2013 y las empresas no solo superaron la crisis sino que crecieron y obtuvieron beneficios, y ahora nos quieren hacer creer que en estos momentos no se puede aplicar.
La negociación está en vía muerta, por lo que se ha optado por no poner fecha para una próxima reunión de la mesa de negociación hasta que una de las partes lo solicite.
Desde ELA ya hemos dicho en varias ocasiones que llegados a este punto el camino que creemos que se debe tomar es el de garantizar las condiciones del Convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia en cada empresa firmando convenios de empresa (son los únicos que dan garantía jurídica de aplicación, no así los pactos o acuerdos) para al mismo tiempo forzar el desbloqueo efectivo de la mesa de negociación haciendo reaccionar a Cebek para la firma del convenio provincial de OyD.
Juntos podemos

Descargar: Acta 25ª Oficinas y Despachos 14-10-2019

Ver todas las actas: Actas negociación

 

Cebek sigue negando la validez de Oficinas y Despachos de Bizkaia aunque sus empresas lo aplican

En la reunión numero 24 de la mesa de negociación la parte sindical le hemos dicho que su ultima propuesta a la baja es inaceptable. CCOO y UGT reclamaron empezar a negociar con la propuesta a la baja de LAB del 14 de marzo que tenia el apoyo de los tres sindicatos. Desde ELA reclamamos que el convenio de 2009 sigue siendo valido. Cebek sigue asegurando que el convenio no existe, pero a su vez las empresas de Bizkaia lo siguen aplicando les replicamos desde ELA.

Recordaros que la “oferta” de la patronal era no aplicar el convenio al sector de consultoras e ingenierias, siendo el de aplicación los convenios estatales respectivos que están en vigencia, con lo cual estarían estos sectores en un convenio que no se les aplicaría, algo que es ridículo y no es asumible por este sindicato. Entendemos que el convenio que se aplico en los años mas duros de la crisis es perfectamente valido para una época de bonanza empresarial como la actual.

Desde ELA como sindicato mayoritario vamos a seguir liderando y vamos a convocar a todos los sindicatos para intentar acordar una estrategia común para mejorar las condiciones de las plantillas de este sector, puesto que no vemos una posible firma del convenio al estar la patronal muy alejada de todas las posiciones sindicales.

 

La próxima reunión el 14 de octubre a las 10:00.

Acta 24ª Oficinas y Despachos 06-09-2019

Juntos podemos

Cebekek ez du nahi Bizkaiko Bulego eta Langeletako Hitzarmenik

Cebeken ikuspuntuak gero eta urrutiago daude gureetatik.

Negoziazioetan normalean alderdiek elkarri erakartzen dizkiote ikuspuntuak apurka-apurka, baina oraingo honetan Cebek, elkarrengana hurbildu beharrean, gero eta urrunago dago sinatzeko egoera batetik. Cebeken azken atzera-pausoa informatikariak eta ingeniariak ateratzea izan da gure negoziaziotik, estatu-hitzarmenen eraginpean uzteko (Aholkularitzaren eta Merkatu eta Iritzi Publikoaren Azterlan Enpresetako Hitzarmen Kolektiboa; eta bigarrena Ingeniaritzaren Enpresetako eta Azterlan Teknikoen Bulegoetako Hitzarmen Kolektiboa).

CEBEKen “ESKAINTZA”

Goragoko esparruko hitzarmena duten enpresak: “Aholkularitza eta Merkatu Azterlanetako” eta “Ingeniaritza” estatu-hitzarmenen eraginpeko enpresentzat zera proposatu dute: estatu-hitzarmena aplikatzen jarraitzea, urteko orduak izan ezik (1.738), eta estatukoan baino igoera handiagoa negoziatuko balitz, orduan “Bizkaiko Hitzarmenaren Plus” baten bidez ordaintzea.

Goragoko esparruko hitzarmenik ez duten enpresak: enpresa horientzat proposatu dute adosturiko hitzarmena aplikatzea. Hurrengo puntu hauen arabera:

 • Soldata-igoerak: 2019 %2,5; 2020 %1; 2021 %1,25; 2022 %1,50.

 • Gutxienezko berme bat, baina soilik oinarrizko soldataren gainetik %8 baino gutxiago irabazten dutenentzat.

 • 1.738 orduko lanaldia.

 • 120 orduko lanaldi irregularra.

 • %5eko 4 bosturteko.

 • Xurgapena eta konpentsazioa.

 

Nolatan heldu gara honaino?

Hasiera batean CEBEKek eta enpresek estatu-hitzarmenen baldintzak enplegatu sartu berriei bakarrik aplikatzen zizkieten, gainerako langileekin bat egin ez zezaten (soldata-eskala bikoitza: soldata eta baldintza desberdinak, lan berdina egin arren).

Gaur egun Bulego eta Langeletako langileen %50ak baino gehiago estatu-hitzarmenen eraginpean daude. Eta horregatik Cebekek orain dio denak berdinak izan behar direla, baina beherantz, jakina.

ELAn uste dugu eskaintza hori onartezina dela, atzera-pauso bat dela. Gure ikuspuntua argi dago: hemengo hitzarmenen alde borrokatu behar dugu, eta lan-baldintzak probintzia-mailan eta enpresa-mailan hobetu behar dira.

Gure proposamena da Bulego eta Langeletako baldintzen aldeko borroka enpresa bakoitzera eramatea, lubakiak langileengandik hurbilago zulatu behar dira, enpresa bakoitza bere erantzuna eman beharrez egon dadin.

BULEGO ETA LANGILETAKO PROBINTZIA-HITZARMENIK LORTZEN EZ BADUGU, ENPRESA-MAILAKO HITZARMENAK LORTU BEHARKO DITUGU.

Jaitsi: BerriakBulegoak20191.pdf

Cebek no quiere un convenio Oficinas y Despachos de Bizkaia

Cebek aleja cada vez mas las posturas

En una negociación las partes van acercando posturas para llegar a un acuerdo, pero en este caso Cebek no solo no se acerca, si no que se aleja cada vez mas de una posible firma. Esta vez el paso hacia atrás de Cebek ha sido sacar de la aplicación del convenio a Informáticos e Ingenieros dejándolos en manos de los convenios estatales como CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS DE CONSULTORIA Y ESTUDIOS DE MERCADO Y DE LA OPINIÓN PÚBLICA y el CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE EMPRESAS DE INGENIERÍA Y OFICINAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS.

OFERTA” DE CEBEK

Empresas con convenio de ámbito superior: Las empresas de OOyDD a las que les están aplicando convenios estatales de “Consultorías y estudios de mercado” o a las “Ingenierías” plantea que se les aplica el convenio estatal salvo en las horas anuales (1.738) y si se negociase una subida más alta que en el estatal, iría en un “Plus convenio Bizkaia”.

Empresas que no tienen ámbito superior: A estas empresas se les aplicaría el convenio que se acordase que en principio seria con estos elementos:

 • Subidas para 2019: 2,5% 2020: 1% 2021: 1,25% 2020: 1,50%
 • Garantía mínima solo para los que ganen menos de un 8% más que el salario base
 • Jornada 1.738 horas
 • 120 horas de jornada irregular
 • 4 quinquenios del 5%
 • Absorción y compensación

 

¿Como hemos llegado a esta situación?

CEBEK y las empresas solo empezaron a aplicar las condiciones de los convenios estatales a las nuevas contrataciones para que las plantillas no se revolucionasen (doble escala salarial:distinto salario y distintas condiciones haciendo lo mismo). Hoy en día mas del 50% de las personas trabajadoras de Oficinas y Despachos esta con convenios estatales y por eso ahora Cebek dice que hay que aplicar lo mismo a todos, pero a la baja.

Desde ELA pensamos que es una oferta inadmisible, un paso hacia atrás. Nuestro análisis es claro, hay que luchar por los convenios de aquí y mejorar las condiciones laborales a nivel provincial y a nivel de empresa.

Proponemos trasladar las condiciones de Oficinas y Despachos a cada empresa, poner la trinchera mas cerca de los trabajadores y que las empresas se retraten.

SI NO TENEMOS CONVENIO PROVINCIAL OFICINAS Y DESPACHOS, TENDREMOS UN CONVENIO OFICINAS Y DESPACHOS EN CADA EMPRESA.

Descargar: BerriakBulegoak20191.pdf

Protegernos en cada empresa de Oficinas y Despachos de Bizkaia

Resultado de imagen de forges salarios dignos

Llevamos 6 años sin una subida salarial y sin firmar un convenio, vamos camino de igualar a convenios que llevan años sin una firma como:

 • Educación concertada: 10 años
 • Siderometalúrgica de Bizkaia: 7 años
 • Piel y calzado de Bizkaia: 12 años

La reforma laboral ha conseguido su efecto, dando a la patronal la potestad de no firmar para que decaigan los convenios provinciales y entren los estatales con peores condiciones. Solo cuando hay una lucha por medio se consiguen firmar los convenios.

¿Que tengo que hacer si me estan empezando a aplicar un convenio estatal?

Ante la falta de un convenio provincial y el avance de los convenios estatales una buena estrategia es que tu comité de empresa llegue a acuerdos blindando mediante un convenio tus condiciones actuales. Sectores como el Metal de Bizkaia luchan por su convenio provincial pero a su vez tienen sus condiciones pactadas en convenio de empresa.

¿Y si no tengo comité de empresa?

Si sois 6 o mas en plantilla poneros en contacto con nosotros y te guiaremos de una forma sencilla a conseguir esa representación de trabajadores que deben de tener todas las empresas. Hasta 50 trabajadores en 1 mes se tiene representación, si la empresa tiene mas de 50 trabajadores en menos de 2 meses se consigue.

¿Y si me quiero proteger a nivel personal y apoyar estas ideas?

Nuestro sindicato no depende del apoyo del Gobierno Vasco o estatal, su única fuente de financiación somos los propios trabajadores y trabajadoras que apoyan este proyecto. Por eso cada dia mas y mas se afilian a este proyecto fuerte y consolidado que solo busca la mejora de las condiciones laborales.

Estar afiliado a ELA mas de 6 meses te da la seguridad de que tienes detrás al sindicato que mas representación tiene, con locales en todos los eskualdes de Bizkaia, con un gabinete económico y jurídico que tiene los mejores resultados y con el sindicato que mas afiliados confían, mas de 100.000 afiliados en toda Euskal Herria.

Juntos podemos

Cebek sigue recortando su oferta en Oficinas y Despachos de Bizkaia

La patronal está muy cómoda y lo ha demostrado empeorando todavía más su oferta de convenio. Ahora lo que nos propone es que diferenciemos, demos distintos derechos dentro del mismo convenio. Esta es la propuesta que nos ha hecho el pasado 7 de junio en la mesa de negociación:

Empresas con convenio de ámbito superior: Las empresas de OOyDD a las que les están aplicando convenios estatales de “Consultorías y estudios de mercado” o a las “Ingenierías” plantea que se les aplica el convenio estatal salvo en las horas anuales (1.738) y si se negociase una subida más alta que en el estatal, iría en un “Plus convenio Bizkaia”.

Empresas que no tienen ámbito superior: A estas empresas se les aplicaría el convenio que se acordase que en principio seria con estos elementos:

 • Subidas para 2019: 2,5% 2020: 1% 2021: 1,25% 2020: 1,50%
 • Garantía mínima solo para los que ganen menos de un 8% más que el salario base
 • Jornada 1.738 horas
 • 120 horas de jornada irregular
 • 4 quinquenios del 5%
 • Absorción y compensación

Todo esto no afectara a las empresas que tengan pacto o convenio de empresa.

Que opinamos los trabajadores de ELA

La patronal quiere dos convenios diferentes dentro del mismo y desde ELA no vamos a realizar esa diferencia. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, Cebek busca la estatalización de los convenios y ahora lo dice abiertamente con esta oferta al dejar en el convenio estatal a todos los informáticos e ingenieros. La división del convenio y la no inclusión de fórmulas de aterrizaje sobre lo que ya teníamos las dos partes un acuerdo tácito es un nuevo paso atrás en la negociación. Nos quiere meter la cláusula de absorción para poder congelar los sueldos y que no afecte ni la antigüedad ni las subidas anuales a nuestros salarios.

¿Por qué esto no es una negociación?

Simplemente no es una negociación ya que cuando negocias acercas posturas, pero en este caso la patronal cada vez se siente más fuerte y rebaja más las condiciones manteniéndose muy lejos de una posible firma. Nuestra postura de no rebajar las condiciones del sector y de luchar por el convenio con el resto de sindicatos y solos ha sido siempre la decisión mas acertada.

¿Hay alguna posibilidad de firma en Oficinas y Despachos de Bizkaia?

Actualmente no. Nadie ve posible una firma ante una patronal que solo busca igualar las condiciones a los convenios estatales. La reforma laboral y el fin de la ultraactividad hacen que solo conserven o mejores sus condiciones laborales los que luchan por ellas. Desde ELA no estamos para negociar convenios a la baja, para eso ya están otros, con nosotros solo se mantendrán o mejoraran las condiciones de las plantillas.

¿Qué opciones tenemos ahora?

Nosotros lo tenemos claro y vamos a convocar al resto de sindicatos para intentar actuar conjuntamente contra este nuevo insulto al sector. Llevamos casi 7 años con congelación salarial y no podemos esperar más. Ahora solo nos quedan dos opciones:

 1. Una movilización de todas las plantillas a la que se unan el resto de sindicatos y con una respuesta contundente.
 2. Que las plantillas se organicen y luchen por sus propias condiciones. Donde tenemos representación actuando ya y donde no la tenemos haciendo elecciones para poder defender a las plantillas.

Desde ELA consideramos que estamos para mejorar las condiciones laborales y que si desde el convenio provincial no podemos lo haremos desde convenios de empresa como así ha sido en la empresa 3DB Consultores y en Asesoría Herrero, donde hemos mejorado las condiciones laboral de las plantillas.

¿Qué diferencia hay con otros convenios?

Esta semana hemos visto como el sector del metal salía a la calle paralizando todas las empresas. Las plantillas saben perfectamente que hay que tener un suelo y que este es el convenio provincial, a pesar de que casi todas las empresas tienen su propio convenio. Los trabajadores hace tiempo que tomaron dos decisiones, la primera es tener representación sindical en todas las empresas y la segunda es tener una conciencia de clase para apoyar a tu opción sindical. Por eso te animamos a que tomes la misma decisión y que confíes en nosotros para organizar unas elecciones en tu empresa y que te afilies a nuestro sindicato.

Como última nota queremos hacer especial mención a que la próxima reunión está convocada para el 6 de septiembre. ¿3 MESES? La patronal no quiere firmar el convenio y sus actos lo demuestran. Nosotros no debemos esperar más.

Acta: Acta 23ª Oficinas y Despachos 07-06-2019

Juntos podemos

 

CEBEK sigue faltando el respeto a Oficinas y Despachos de Bizkaia

El pasado viernes 17 de mayo hemos vuelto a asistir a una reunión entre patronal y sindicatos que no nos acerca a tener un convenio colectivo. La patronal ha vuelto a explicar que la propuesta de mínimos que hay sobre la mesa de LAB, apoyada por CCOO y UGT sigue estando lejos de sus pretensiones. CCOO y UGT lo ven como una base para poder seguir hablando. Nosotros pensamos que el convenio que nos siguen aplicando a la mayoria del sector es ya un convenio de mínimos y por eso no apoyaremos ninguna propuesta más baja del que se aplica actualmente, estamos para conseguir mejoras, no para firmar recortes. Los 3 sindicatos, ya que LAB no ha acudido, hemos estado de acuerdo en la falta de respeto que ha sido que la patronal tarde dos meses en responder. La patronal ha tenido la oportunidad de firmar un convenio a la baja con CCOO, UGT y LAB, pero no le vale, quiere mas. La reunión ha concluido con una nueva fecha para una próxima reunión el 7 de junio a las 10:00, la cual tampoco nos llevara a tener un convenio.

No hay una mayoría sindical para firmar un convenio, pero ese no es el problema

Desde ELA pensamos que CEBEK no tiene ninguna prisa, que no le vale limitar la antigüedad como lo esta en los convenios estatales y que quiere empeorar económicamente el convenio provincial para que sea mas barato que el estatal. No hay mas tiempo que perder en una mesa de negociación que lleva meses bloqueada y donde todos los movimientos han sido concesiones por la parte trabajadora y es lo que tiene la reforma laboral que les ha dado la baza del chantaje a la patronal con el fin de la ultraactividad de los convenios. O firmas algo o no hay convenio. Después de 2 años la firma esta muy lejos. LAB se ha levantado de la mesa y ha puesto su propuesta de mínimos, la cual sigue estando lejos de la patronal. CCOO y UGT no tienen mayoría para firmar un convenio. Y nosotros, ELA, no firmaremos nada por debajo de lo que se esta aplicando ahora. Tampoco nos engañemos, hemos tenido mayorías sindicales suficientes para una firma de un convenio, pero lo que no hemos tenido en ningún momento es la firma de la patronal, la cual solo quiere imponer su congelación indefinida de sueldos y que por el momento ningún sindicato le da.

Trasladar el convenio actual a cada empresa

Por esto desde ELA vamos llevar el convenio oficinas y despachos de Bizkaia a las empresas. ¿Que significa esto? Que allí donde tengamos un comité y fuerza en la plantilla cerraremos las condiciones para esa empresa. Nosotros queremos convenio provinciales, pero no a cualquier precio. Tampoco podemos esperar años, 6 años llevamos sin una actualización de los salarios y esta claro que la actual negociación no nos lleva a ninguna parte. Los trabajadores no podemos esperar mas y hay que atar nuestras condiciones cuanto antes, si no conseguimos un convenio provincial lo conseguiremos empresa por empresa. Lo importante no es firmar un convenio, es firmar un buen convenio, el contenido es fundamental para este sindicato.

¿Y si no tengo comité o delegados/as?

Es importante que todas las plantillas tengan una Representación Legal de los Trabajadores (RLT), si todavía no tenéis en vuestra empresa no dudéis en poneros en contacto con nosotros. En un mes podéis tener esa representación con el sindicato mas votado en Bizkaia.

Sectorial para los delegados de ELA

Convocamos a todos nuestros representantes de ELA en las empresas de Bizkaia a la próxima sectorial el viernes 24 de mayo a las 12:30 en el local de ELA de Bilbao C/Barrainkua 13. Allí trasladaremos de primera mano la reunión mantenida con la patronal y las acciones a realizar en las empresas.

 

Acta 22ª Oficinas y Despachos 17-05-2019

 

Mesa de negociación de Oficinas y Despachos de Bizkaia y sectorial en ELA

 

Se ha convocado la mesa de negociación de Oficinas y Despachos de Bizkaia para este próximo viernes 17 de mayo a petición de CCOO ya que han pasado 2 meses y la patronal no se ha dignado ni ha responder a la propuesta a la baja de LAB a la que se unieron CCOO y UGT. No esperamos nada de esa reunión, a la que LAB no acudira, seria una sorpresa muy grande que CEBEK haga algun movimiento dado que las posturas siguen estando muy alejadas y la propuesta a la baja sigue siendo insuficiente para esta patronal que ha visto en las reformas laborales de Zapatero y M. Rajoy la oportunidad de rebajar o quitarnos los convenios provinciales.

ELA piensa que no hay nada que negociar por debajo del convenio que todavia nos siguen aplicando y que si en los años peores de la crisis este convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia era valido, ahora con las empresas en beneficios y saneadas sigue siendo un convenio perfectamente asumible.

Desde ELA estamos trabajando para buscar una solución y creemos que estamos para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras, por eso vamos a convocar a todos nuestros delegados/as una sectorial de Oficinas y Despachos de Bizkaia el próximo viernes 24 de mayo a las 12:30, en la que vamos a fijar las lineas maestras para traer el convenio Oficinas y Despachos de Bizkaia a cada empresa, de esta formas conseguiremos no perder las condiciones laborales que la patronal nos pretende arrebatar.

Juntos podemos

CEBEK sigue sin responder en Oficinas y Despachos de Bizkaia a la rebaja planteada por LAB

Resultado de imagen de viñetas eneko

Ha pasado 1 mes desde la última oferta a la baja presentada por LAB y apoyada con CCOO y UGT en la mesa de negociación y la patronal CEBEK ni siquiera ha respondido. No les preocupa nada la situación de 23.000 personas que en su gran mayoría llevan 6 años con el sueldo congelado. No tienen ninguna prisa en firmar un convenio que regule a las empresas, no quieren convenios provinciales en Bizkaia que sean mejores que los estatales, no quieren que las plantillas de su provincia puedan tener unas condiciones dignas. Han destrozado las condiciones en el sector y tenemos todos estos escenarios en nuestras empresas:

Empresas que…

 • … solo aplican OOyDD
 • … aplican OOyDD excepto a las nuevas contrataciones
 • … solo aplican convenios estatales a pesar de estar en el ámbito de OOyDD
 • … que no tiene convenios estatales de referencia y aplican solo el Estatuto del Trabajador

Esto está creando dobles escalas salariales entre los compañeros, competencia desleal entre las empresas, falta de profesionales porque no es atractivo lo que ofrecen las empresas del sector,…

Seguimos entendiendo que el convenio mínimo debe ser el que había pero también creemos que se queda corto y es por ello que no colaboraremos con la patronal en firmar convenios que recorten, pero eso no quiere decir que estemos parados, sino lo contrario, estamos más activos que nunca preparando la lucha empresa por empresa.

La organización en las empresas es la solución

Sin convenio colectivo o con uno estatal que negocian en Madrid, con congelación salarial y en muchos casos sin una representación de las plantillas trabajadoras que pueda defender los derechos de nuestras empresas, creemos que nos augura un futuro negro si no cambiamos el rumbo actual. Es el momento para defendernos ante una patronal que está en beneficios y que no quiere compartirlos con la gente que los está generando. ¿Cómo? Luchando en cada empresa, creando delegados y comités, organizándonos, haciendo elecciones en multitud de empresas del sector donde no tenemos representación,…

Representación Legal de los Trabajadores (RLT)

¿No sabes como realizar unas elecciones? Para eso estamos nosotros, contacta con la sede de tu comarca mas cercana y te informaremos: https://www.ela.eus/es/sedes

Las empresas en otros sectores tiene una fuerte representación y gracias a ello tienen mejores condiciones

Está claro que donde tenemos comités y delegados/as la vigilancia a las empresas es mayor y cumplen más la normativa laboral, por eso es imprescindible que no tengamos ni una empresa de Oficinas y Despachos de Bizkaia sin representación.

Juntos podemos